KONTAKT

free amp templates

Sídlo:

Pri Kysuci 99/77 
010 03 Žilina 1
Slovenská republika


Kontaktné údaje:

Email: info@ipar.sk 
Tel.: +420 604 459 986
 
IČ: 517 13 969
Zápis v obchodnom registri:

Okresný súd Žilina,
vložka č. 70076/L


© Copyright 2019 IPAR SK s.r.o. - All Rights Reserved